Profil Pegawai BKTM Makassar

NIP: 197701192006041014
Kepala Instalasi Holistic Care Center
Golongan: IV/b

dr. Harifin Hafid

NIP: 197712182007012005
Kepala Instalasi Wellness Care Center
Golongan: IV/a

dr. Hadriati Hanafie, S.Ked.

NIP: 197212102002122005
Kepala UPF BKTM
Golongan: IV/a

dr. Nurwana, M.Si

NIP: 196712061997032001
Asisten Manajer Umum, Keuangan dan SDM
Golongan: IV/a

Markaya, SE

NIP: 196608171988032017
Kepala Instalasi Kemitraan Tradisional
Golongan: IV/a

Sitti Aminah, SKM, M.Kes

NIP: 196708161999032007
Fisioterapis Penyelia (JF)
Golongan: III/d

Amien Triningsih, Amd.Ft

NIP: 198309062010121001
Dokter Ahli Muda (JF)
Golongan: III/d

dr. Salman Matoaya Bustan

NIP: 196904181989032007
Perawat Penyelia (JF)
Golongan: III/d

Haerati, Amd. Kep

NIP: 198808092014021007
Fisioterapis Ahli Muda (JF)
Golongan: III/c

Anom Purbo Wicaksono, S.ST

Layanan